Nápověda aplikace Registru míst zpětného odběru elektrozařízení

Úvod

Internetová aplikace Registr míst zpětného odběru elektrozařízení poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče a vyhledá nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.

Údaje do aplikace jsou vkládány a aktualizovány výrobci (vč. dovozců) elektrozařízení určených k použití v domácnosti.

Ovládání

K dispozici máte webovou aplikaci, jejímž základním prvkem pro ovládání je levé menu, kde vybíráte požadovanou volbu.
Pokud volba obsahuje další podrobnosti je označena ikonou šipky naznačující volbu rozbalení daných podrobností po jejím rozkliknutí.

Hlavní menu

Určení polohy

Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele a umužňuje vyhledat nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.

Místa zpětného odběru elektrozařízení

Volba slouží k zobrazení sběrného místa nebo sběrné nádoby na mapě.

Mapa

Uživatel může zobrazit sběrné nádoby i sběrná místa podle různých kritérií.

 • Moje poloha: pokud uživatel povolí aplikaci určení polohy, aplikace automaticky určí polohu uživatele. Uživatel může ručně upravit požadovanou polohu. Místo může být určeno až na úroveň č. p. zadané ulice v daném městě.
 • Místa nebo nádoby: uživatel může nechat zobrazit sběrné nádoby i sběrná místa. Případně omezit vyhledávání jen na jeden typ.
 • Druh elektrovýrobku: uživatel může vyhledat sběrné místo či nádobu pouze pro konkrétní elektrozařízení. Již po zadání začátečního písmena požadovaného elektrozařízení se zobrazí nabídka možných elektrozařízení. Uživatel si požadované zařízení může vybrat z navrhnutého seznamu.
 • Kód elektrozařízení: Uživatel může vyhledat sběrné místo či nádobu pouze pro konkrétní elektrozařízení také dle číselníku elektrozařízení. Po otevření seznamu kódů elektrozařízení se uživateli zobrazí číselník všech elektrozařízení.
parametry

Vyhledávání přímo na mapě

Uživatel může vyhledávat zpětné místo odběru elektrozařízení přímo prohlížením přiložené mapy. Pohyb po mapě lze provádět myší (přiblížení/oddálení se provádí dvojklikem levého/pravého tlačítka, případně kolečka myši) či ovládacími prvky umístěnými přímo na mapě (viz obrázek níže: tlačítka přiblížení/oddálení, směrové šipky).

Směrové šipky

Omezení zobrazení míst zpětného odběru na mapě

Na zobrazeném úseku mapy může být více sběrných míst, než je možné zobrazit. V takovém případě bude informován uživatel souhrnným počtem zařízení, které se na daném území nachází. Pro jejich zobrazení musí uživatel přiblížit mapu na úroveň, kdy se sběrné nádoby/místa zobrazí.

Např. na daném místě se nachází 224 míst zpětného odběru. Zobrazení míst na mapě se zobrazí až po přiblížení mapy na menší část území. Uživatel může také kliknout na tuto informaci o počtu nezobrazených míst – mapa se automaticky přiblíží na dané území.

Mapa omezení

Výsledek vyhledávání

 • Po vyhledání se na mapě zobrazují sběrná místa Sběrné místo a sběrné nádoby Sbérná nádoba. Jejich umístnění odpovídá skutečné poloze.
 • Poloha uživatele je na mapě zobrazena ikonou postavypoloha.
 • Výsledek vyhledávání
 • Pro zobrazení dalších informací o sběrném místě/nádobě stačí kliknout na danou ikonu místa zpětného odběru.
 • Uživatel tak může získat další podrobnosti o daném místě zpětného odběru. Např. otevírací dobu sběrného místa, druh elektrozařízení, které je možné na tomto místě odevzdat atd. Pro zavření této informace stačí kliknout na křížek nebo na jiné místo zpětného odběru (v takovém případě se zobrazí informace k nově zvolenému místu zpětného odběru).
Výsledek - podrobnosti

Omezení zobrazení míst zpětného odběru

 • Na mapě může uživatel zobrazovat pouze zpětná místa, která uživatel požaduje. Uživatel může omezit parametry na místa či nádoby (případně druh/kód elektrozařízení) bez vyplnění pole „Moje poloha“.
 • Omezení parametrů
 • Po stisku tlačítka vyhledat bude uživatel upozorněn hláškou „Adresa nenalezena“.
 • Po posunu mapy (je možné také přiblížení/oddálení) dojde k překreslení mapy a uživateli se zobrazí např. pouze sběrná místa, kde je možné odevzdat sluchátka.
 • Ukázka výsledku omezení mapy na zobrazení pouze sběrných míst:
Omezení výsledku vyhledávání

Vyhledat

Místa zpětného odběru lze vyhledat nejen zobrazením na mapě, ale také jako seznam míst, seřazených dle vzdálenosti od požadované polohy uživatele.
Polohu lze určit opět automaticky (povolením aplikace určit polohu) nebo ručně, kdy je nutné vyplnit pole „Moje poloha“.

Vyhledávání lze omezit dalšími parametry:

 • Vzdálenost: výběr vzdálenosti od dané polohy.
 • Místa nebo nádoby: uživatel může nechat zobrazit sběrné nádoby i sběrná místa. Případně omezit vyhledávání jen na jeden typ.
 • Druh elektrovýrobku: uživatel může vyhledat sběrné místo či nádobu pouze pro konkrétní elektrozařízení. Již po zadání začátečního písmena požadovaného elektrozařízení se zobrazí nabídka možných elektrozařízení. Uživatel si požadované zařízení může vybrat z navrhnutého seznamu.
 • Kód elektrozařízení: Uživatel může vyhledat sběrné místo či nádobu pouze pro konkrétní elektrozařízení také dle číselníku elektrozařízení. Po otevření seznamu kódů elektrozařízení se uživateli zobrazí číselník všech elektrozařízení.
Parametry vyhledat

Výsledek vyhledávání

Po stisku tlačítka Vyhledat dojde k zobrazení seznamu míst zpětného odběru seřazených dle vzdáleností od dané polohy.

Výsledek vyhledávání

Seznam míst zpětného odběru zobrazuje informaci o vzdálenosti a informaci o jaký typ sběrného místa se jedná (nádoba/místo). Po rozkliknutí daného řádku se zobrazí mapa a podrobnosti o daném místě – např. otevírací doba sběrného místa, druh elektrozařízení, které je možné na tomto místě odevzdat atd.

Podrobnosti

O aplikaci

Informace o aplikaci Registr míst zpětného odběru elektrozařízení.

Nápověda

Nápověda pro ovládání aplikace Registr míst zpětného odběru elektrozařízení.

Uživatel

Slouží pro přihlášení uživatelů, kteří zadávají informace o sběrných místech do aplikace (výrobci a dovozci elektrozařízení určených k použití v domácnosti).