Registr míst zpětného odběru elektrozařízení


Internetová aplikace Registr míst zpětného odběru elektrozařízení ve smyslu § 37s zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče.

Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (okruh vyhledávání, typ vysloužilého elektrospotřebiče), vyhledá nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu. Aplikace obsahuje jak veřejná sběrná místa – místa volně přístupná, tak neveřejná sběrná místa – místa umístěná zpravidla v podnicích, která nebývají veřejnosti většinou volně přístupná. Tato sběrná místa jsou na mapě barevně odlišena od veřejných. V případě využití neveřejných sběrných míst doporučujeme nejprve toto místo kontaktovat (telefon a e-mail je uveden v detailu sběrného místa).

Uživatelé aplikace mohou po kliknutí na vybrané místo v zobrazeném detailu využít tlačítka „Zaslat zpětnou vazbu“, kdy po vyplnění formuláře jsou informace odeslány přímo zřizovateli tohoto místa zpětného odběru a zároveň Ministerstvu životního prostředí. Jakékoliv připomínky k aplikaci je možné také přímo zaslat na adresu isoh.elektrozarizeni@mzp.cz.

Údaje do aplikace jsou vkládány a aktualizovány výrobci (vč. dovozců) elektrozařízení určených k použití v domácnosti, kterým tuto povinnost ukládá zákon o odpadech v § 37s, a to s účinností od 1. června 2015.

Cílem této aplikace je, aby konečný uživatel vysloužilého elektrospotřebiče jednoduše nalezl nejvýhodnější místa zpětného odběru bez ohledu na kolektivní systém či výrobce, který tato místa zřídil.

V budoucnu se předpokládá rozšíření této aplikace na baterie a akumulátory a pneumatiky.