O seznamu dopravců


Internetová aplikace Seznam dopravců odpadů ve smyslu § 39 odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) poskytuje informace o dopravcích odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona.

Údaje do Seznam dopravců odpadů vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady na základě zpracování hlášení dopravců odpadů. Povinnost je uložena zákonem o odpadech s účinností od 1. ledna 2016.

Informační systém je napojen na systém základních registrů v souladu se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.