Nápověda aplikace Registru zařízení
Obsah nápovědy

 • Úvod
 • Rozhraní aplikace
 • Prohlizení mapy
 • Stacionarní zařízení
 • Mobilní zařízení
 • Detaily a podrobnosti zařízení
 • Vyhledávání zařízení
 • Ověření oprávněné osoby
 • O aplikaci
 • Webová služba
 • Uživatel • Úvod

  Registr zařízení si klade za cíl umožnit veřejnosti přístup k potřebným informacím o zařízeních k nakládání s odpady.

  Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (typ zařízení, přijímané odpady), vyhledá nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů.

  Všechna zobrazená data v tomto návodu jsou pouze ukázková a slouží pro názornost možností aplikace.


  V aplikaci jsou zobrazeny vždy data k aktuálnímu dni. Některé části aplikace umožňují zobrazovat časovou historii pomocí filtrování.

  Rozhraní aplikace

  Rozhraní aplikace se může měnit v závislosti, v jaké části aplikace se nacházíte.

  Popis úvodní obrazovky aplikace:

  1. Hlavní menu
  2. Rychlý filtr
  3. Vyhledávání adresy
  4. Zobrazení výsledků
  Popis úvodní obrazovky

  Kolečka znázorňují počty zařízení jednotlivé dané lokality. Pro zobrazení bodů (jednotlivých zařízení v mapě) přibližte mapu.

  Ovládání aplikace

  K dispozici máte webovou aplikaci, jejímž základním prvkem pro ovládání je levé menu, ve kterém vybíráte požadovanou volbu.
  Položka menu může obsahovat další podrobnosti, nebo další tlačíka menu. V tomto případě je na konci tlačítka dané položky znázorněna šipka. Rozbalení podrobností, nebo dalších tlačítek menu, docílíte rozkliknutím dané položky.

  Hlavní menu

  Určení polohy

  Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele a umožňuje vyhledat nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů.

  Export dat

  V případě, že je nad seznamem přítomno tlačítko "Export dat", lze zobrazená data v seznamu z aplikace exportovat a to do formátů CSV a XLSX

  export dat

  Prohlížení mapy

  Tato položka menu slouží k zobrazení zařízení ke sběru a zpracování odpadů na mapě.

  Prohlížet mapu

  Uživatel může zobrazit zařízení podle různých kritérií.

  Vyhledávání přímo na mapě

  Uživatel může vyhledávat zařízení přímo prohlížením přiložené mapy. Pohyb po mapě lze provádět myší (přiblížení/oddálení se provádí dvojklikem levého/pravého tlačítka, případně kolečka myši) či ovládacími prvky umístěnými přímo na mapě (tlačítka pro přiblížení/oddálení, směrové šipky).

  Směrové šipky

  Zobrazení zařízení na mapě

  Zařízení v provozu je na mapě reprezentováno zelenou ikonou Ikona zařízení v provozu. Zařízení, které není v provozu je reprezentováno šedou ikonou Ikona zařízení mimo provoz. Při najetí kurzoru na ikonu zařízení v mapě se zobrazí popisek zařízení obsahující IČO a název zařízení.

  Zařízení na mapě

  Pokud kliknete na ikonu zařízení v mapě, zobrazí se detail zařízení. Stacionární zařízení - seznam

  V případě požadavku na zobrazení kompletních detailů zařízení klikněte na tlačítko "Přejít na kompletní detail zařízení" (tlačítko zvýrazněno na obrázku). Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno detailu zařízení. Více informací o detailu zařízení se dozvíte v kapitole: Detail zařízení.

  Omezení zobrazení zařízení k nakládání s odpady

  Na zobrazeném úseku mapy může být více zařízení, než je možné najednou zobrazit. V takovém případě bude uživatel informován souhrnným počtem zařízení, které se na daném území nachází. Pro zobrazení konkrétních zařízení musí uživatel přiblížit mapu.

  Mapa omezení

  Výsledek vyhledávání

  Omezení zobrazených zařízení

  Stacionární zařízení

  Pro nahlížení do seznamu stacionárních zařízení slouží tlačítko "Stacionární" v levém menu.

  Stacionární zařízení
  Stacionární zařízení pro sběr a zpracování odpadů lze vyhledat nejen zobrazením na mapě, ale také jako seznam zařízení. Zobrazená zařízení je možné dále prohledávat, řadit, filtrovat a zobrazovat dodatečné informace.

  1. Tlačítko "Rychlý filtr" umožňuje filtrovat zobrazený seznam stacionárních zařízení dle nastavených parametrů filtru.
  2. Tlačítko pro filtrování daného sloupce. Umožňuje filtrovat sloupec dle požadovaného slova. Filtr lze využít na všech sloupcích obsahujících toto tlačítko.
  3. Tlačítka pro zobrazení detailu zařízení, historie provozu, historie provozovatelů.
  4. Kliknutím na název konkrétního sloupce lze změnit řazení zaznamů dle konkrétního sloupce. Opakovaným kliknutím na název je možné řadit daný sloupec vzestupně či sestupně.


  Stacionární zařízení - seznam

  Rychlý filtr

  Jednotlivé položky "Rychlého filtru" můžete libovolně kombinovat. Údaje do polí vybíráte pomocí roletového menu, nebo z číselníku tlačítkem na konci daného pole Tlačítko číselníku. Odebrání položky provedete stiskem tlačítka Tlačítko odebrat. Potvrzení filtru provedete stiskem tlačítka "Vyhledat".

  Filtr stacionárních zařízení

  Podrobnosti o zařízení

  V řádku každého zařízení je možné zobrazit podrobnosti o zařízení pomocí ikon u každého záznamu.

  Stacionární zařízení - detaily

 • Detail zařízení
 • Historie provozu
 • Historie provozovatelů
 • Mobilní zařízení

  Pro nahlížení do seznamu mobilních zařízení slouží tlačítko "Mobilní" v levém menu.

  Mobilní zařízení

  Konkrétní typ mobilního zařízení lze vyhledat také dle zadaného parametru "Typ zařízení" pomocí tlačítka "Rychlý filtr". Jednotlivé položky vybíráte z roletového menu. Odebrání položky provedete stiskem tlačítka Tlačítko odebrat.

  Mobilní zařízení

  U mobilních zařízeních lze také zobrazit dodatečné informace.

  Detaily a podrobnosti zařízení

  U každého zařízení je možné zobrazit detail a další podrobnosti o zařízení.

  Detail zařízení

  Detail zařízení

  Po kliknutí na ikonu "Detail zařízení" (tlačítko je umístěno v pravém sloupci na seznamu zařízení) se zobrazí aktuální detailní informace o zařízení.

  Zobrazeny jsou tyto informace:

  Stacionární zařízení - detaily

  Popis tlačítek detailu zařízení neleznete níže v samostatných kapitolách.

  Historie provozovatelů

  Historie provozovatelů

  Po kliknutí na tlačítko "Historie provozovatelů" (tlačítko je umístěno v pravém sloupci na seznamu zařízení) se zobrazí historie provozovatelů v časové posloupnosti.
  V menu "Kraj" vyberte požadovaný kraj pro zobrazení adekvátních informací.

  Historie provozovatelů

  Ze záznamu historie provozovatelů si uživatel může pomocí příslušných ikon v daném řádku zobrazit informace o historii provozu a povolených odpadech (na obrázku tlačítka zvýrazněna a označena šipkou).

  Historie provozu

  Historie provozu

  Po kliknutí na tlačítko "Historie provozu" (tlačítko je umístěno v pravém sloupci na seznamu zařízení) se zobrazí historie provozu v časové posloupnosti.
  V řádku je patrná historie, kdy bylo zařízení ve stavu provozu, přerušení provozu atd.

  Historie provozu

  Povolené odpady

  Povolené odpady

  Po kliknutí na tlačítko "Povolené odpady" (tlačítko je umístěno na detailu zařízení) a výběru požadovaného kraje se zobrazí aktuální seznam povolených odpadů.

  Povolené odpady

  Historie povolených odpadů

  Historie povolených odpadů

  Po kliknutí na tlačítko "Historie povolených odpadů" (tlačítko je umístěno na detailu zařízení) a výběru požadovaného kraje se zobrazí aktuální seznam historie povolených odpadů.

  Historie povolenych odpadu

  Katalogizace zařízení

  Katalogizace zařízení

  Po kliknutí na tlačítko "Historie povolených odpadů" (tlačítko je umístěno na detailu zařízení) a výběru požadovaného kraje se zobrazí aktuální seznam historie povolených odpadů.

  Katalogizace zařízení

  Vyhledávání zařízení

  Pro vyhledání zařízení podle konkrétních zadaných parametrů slouží menu "Vyhledávání zařízení".

  Vyhledávání zařízení

  Jednotlivé parametry můžete libovolně kombinovat. Pro zobrazení výsledku vyhledávání klikněte na tlačítko "Vyhledat".

  Vyhledávání zařízení

  Po vyhledání zařízení dle nastavených parametrů se zobrazí seznam vyhledaných zařízení. V záhlaví tohoto seznamu lze stiskem tlačítka "Zobrazit v mapě" (tlačítko zvýrazněno na obrázku) zobrazit vyhledaná zařízení v mapě.

  Zobrazit v mapě

  Zobrazení v mapě je omezeno na počty vyhledaných zařízení dle nastaveného filtru.

  Zařízení v mapě  Ověření oprávněné osoby

  Pro vyhledání ověření oprávněné osoby slouží menu "Ověření oprávněné osoby" ke konkrétnímu datu.

  Ověření oprávněné osoby

  Pro vyhledání výsledku je třeba zadat IČZ a datum. Datum lze do pole zapsat ručně, nebo vybrat datum z kalendáře (pomocí ikonky na konci pole). Potvrzení vyhledání provedete stiskem tlačítka "Vyhledat".

  Ověření oprávněné osoby

  Po vyhledání konkrétního IČZ dle zvoleného datumu se zobrazí seznam povolených odpadů pro konkrétní zařízení

  Ověření oprávněné osoby

  O aplikaci

  Zobrazení informací o aplikaci Registru zařízení, informace k Off-line datům a tlačítko pro zobrazení nápovědy.

  O aplikaci

  O registru

  Zobrazení informací o aplikaci Registru zařízení.

  O aplikaci

  Off-line data

  Registr zařízení ISOH poskytuje data k off-line použití. Jedná se o kopii veřejně dostupných dat z registru zařízení včetně historie. Publikace dat probíhá automaticky v nastavených časových intervalech.

  Offline data

  Nápověda

  Nápověda pro ovládání aplikace Registru zařízení.

  Nápověda

  Webová služba

  Zobrazení (odkaz) aktuální verze webové služby.

  Webová služba

  Uživatel

  Tlačítko slouží pro přihlášení uživatelů do aplikace pomocí účtu ISPOP (pokud máte nastavené konkrétní role).

  Uživatel

  Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo do systému ISPOP a potvrďte tlačítkem "Přihlásit".