Registr zařízení


Internetová aplikace Registr zařízení ve své veřejné části ve smyslu § 72 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1. a seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e).

Registr zařízení si klade za cíl umožnit veřejnosti přístup k potřebným informacím o zařízeních k nakládání s odpady.

Registr zařízení ve své neveřejné části umožňuje přístup k detailním informacím pro účely státní správy. Přístup do neveřejné části Registru zařízení mají pouze kontrolní orgány.

Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (typ zařízení, přijímané odpady), vyhledá nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů.

Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech a to s účinností od 1. ledna 2016.

Informační systém je napojen na systém základních registrů v souladu se zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.